Welkom bij de Zomaclub!

 


Bevordering therapietrouw en omgaan met prikangst en prikweerstand bij kinderen die met groeihormoon worden behandeld.

De Zomaclub is een samenwerkingsverband dat op initiatief van Stichting Kind en Ziekenhuis en Ferring in 2013 is opgericht. Door het geven van deskundige voorlichting en het bieden van ondersteuning draagt de Zomaclub bij aan het motiveren van kinderen en hun ouders bij hun groeihormoonbehandeling. Het jarenlang dagelijks toedienen van groeihormoon gaat nu eenmaal niet altijd vanzelf en vraagt veel van het kind, de ouders en het gezin.

Toegang tot de Zomaclub

Patiënten die voor hun groeihormoonbehandeling gebruik maken van de ZOMAJET-pen hebben toegang tot de Zomaclub.

U kunt zich hieronder aanmelden via uw ZomaJet-nummer. Dit unieke nummer staat op de zijkant van uw ZomaJet en bestaat uit 6 karakters (cijfers en letters) en is hoofdlettergevoelig.
Tijdens het aanmelden krijgt u automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord toegewezen. Hiermee kunt u in het vervolg inloggen om toegang te krijgen tot het programma gericht op het verbeteren van therapietrouw (materialen en adviezen) en het omgaan met prikweerstand en angst. De materialen en adviezen zijn in nauw overleg met deskundigen op dit gebied ontwikkeld en afgestemd op kinderen.
Juist bij groeihormoontherapie is het volhouden van de behandeling zo belangrijk omdat alleen bij juist en dagelijks gebruik uiteindelijk het beoogde doel (bepaalde lengtewinst) kan worden behaald.

 

Bent u ZomaJetgebruiker en heeft u al een gebruikersnaam en wachtwoord?
 
Klik hier om in te loggen
Bent u ZomaJetgebruiker maar nog geen lid?
 
Klik hier om u aan te melden
Bent u geen ZomaJetgebruiker?
 
 
Klik hier om dit venster te sluiten


Over Stichting Kind en Ziekenhuis

Stichting Kind en Ziekenhuis is de patiënten- en consumentenorganisatie voor kinderen in de zorg. De stichting bevordert al bijna 40 jaar kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders. Dit is zorg waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en stress en het zoveel mogelijk voorkomen van pijn.

Of het nu gaat om pasgeborenen, peuters, schoolkinderen of tieners; of ze nu een gebroken arm of een chronische aandoening hebben; of ze nu in het ziekenhuis, thuis of elders worden behandeld. Kind & Ziekenhuis behartigt de belangen van al deze kinderen en hun (aanstaande) ouders en geeft informatie en advies. De Kinderstem en daarmee de rechten van het kind vertegenwoordigen wij vanuit de visie Handvest Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg.

Klik hier voor meer informatie.

Doorzetten doorgroeien